Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o zpracování osobních údajů pomocí cookies


1.    Správce osobních údajů LICON HEAT s.r.o., spol. reg. číslo:   604 62 183
DIČ: CZ 604 62 183 se sídlem  průmyslová zóna Sever, Svárovská 699, 46303 Stráž nad Nisou  jako provozovatel tohoto webu užívá na tomto webu soubory cookies a systémová data, která jsou zde užita za účelem:

•    Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a vzorců chování návštěvníků těchto webových stránek;
•    Vytváření remarketingových seznamů;
•    Provoz webu.

2.    Shromažďování souborů cookie pro účely uvedené v části 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Toto zpracování je možné z právních důvodů – oprávněného zájmu Správce a řídí se článkem 6 odst. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3.    Web lze používat i v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o vzorcích chování návštěvníků webu – tento režim lze nastavit v nastavení prohlížeče, případně je možné proti takovému sběru vznést námitku na základě oprávněný zájem Správce podle článku č. 1 Nařízení, který lze zaslat na kontaktní adresu:  LICON HEAT s.r.o. Průmyslová zóna Sever, Svárovská 699, Stráž nad Nisou
Vaše námitka bude vyřízena neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání námitky. Cookies nezbytné pro provoz webu budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro provoz webu.

4.    Pokud bude vznesena námitka proti zpracování technických souborů cookie nezbytných pro provoz webu, nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webu.

5.    Soubory cookie shromážděné za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik souvisejících s návštěvností a chováním návštěvníků na webu jsou posuzovány jako celek, tedy anonymně, což neumožňuje individuální identifikaci.

6.    Soubory cookie se ukládají po dobu uvedenou níže u jednotlivých typů souborů cookie uvedených v bodě 10.

7.    Shromážděné soubory cookie jsou zpracovávány jinými zpracovateli:

o    Poskytovatel služby Google Adwords provozovaný společností Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
o    Poskytovatel služby Google Analytics provozovaný společností Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
o    Službu Sklik provozuje obchodní společnost Seznam.cz, as, spol. reg. č.: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
o    Poskytovatel služby Doubleclick provozované společností Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

8.    Soubory cookie jsou následně zpracovávány zpracovateli následovně:

o    Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=cs
o    Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
o    Služba Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
o    Služba Doubleclick https://policies.google.com/technologies/ads

9.    Upozorňujeme, že podle Nařízení máte nárok:

•    Vyžádat si od Správce informace o tom, jaký typ vašich osobních údajů zpracovává,
•    Vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit nebo omezit jejich zpracování,
•    Požadovat od Správce výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz neporušuje jakékoli platné právní předpisy a oprávněné zájmy Správce,
•    Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívá, že v důsledku ochrany jeho osobních údajů byla v rozporu s Nařízením porušena jeho práva podle Nařízení .

10.    Správce zpracovává následující soubory cookie:

Typ Název Účel
1) Nezbytné pro provoz webu -  Provoz jednotlivých webových stránek a akcí:
- souhlas s cookies
- administrátor pro externí skripty Google Tag Manager
2) Analytický Google Analytics

Sledování jednotlivých stránek webu

Slouží k vytváření statistik o dokončené zakázce.

2) Analytický Google Analytics

Slouží ke sledování jednotlivých webových stránek a událostí:

Slouží k vytváření statistik návštěvnosti.

2) Analytický Sklik

Sledování jednotlivých stránek webu

Slouží ke sledování konverzního poměru reklamy Sklik a behaviorálního cílení.

3) Pro marketingové účely DoubleClick Monitoring jednotlivých webů stránky položky
Slouží k vytváření publik v reklamní síti DoubleClick.
Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.