Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Korado
Společnost KORADO,a.s. je výhradním prodejcem konvektorů Licon. Mapu prodejců v ČR a SR naleznete zde.

KORALINE Exclusive Power LKXR

Modelová řada konvektorů KORALINE Exclusive Power LKXR je nejrozsáhlejší produktovou řadou. Tento model je vybaven vysoce výkonným výměníkem tepla s dvojnásobnou plochou unikátně tvarovaných lamel. Konstrukce a rozměry výměníku zajišťují efektivní přenos tepla. Celá tato modelová řada tak dosahuje vyšších tepelných výkonů, a to při zachování všech designových prvků konvektorů KORALINE. Řada těles KORALINE Exclusive Power LKXR je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu a je osazena kvalitní stříbrně eloxovanou mřížkou. Vzhledem k maximalizovaným výkonům, kompaktnějším rozměrům a dokonalému designu, jsou tyto konvektory určeny nejen k vytápění rodinných domů, ale i rozsáhlých administrativních budov a nebytových prostor.

Výška [mm] 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm
Šířka [mm] 80, 130, 180, 230 mm
Délka [mm] 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm
Výkon [W] od 220 do 7 400 W
Max. provozní přetlak [MPa] 1,2 MPa
Max. provozní teplota [°C] 90 °C
Maximální povrchová teplota  [°C] 40 °C
Připojovací závit vnitřní G 1/2"
Způsob připojení spodní (doporučené), boční
ΔT = 50 °C Délka [mm] Teplotní exponent
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 230 220 274 327 380 433 487 540 647 753 860 966 1073 1179 1286 1392 1499 1,326
130 230 405 516 627 738 848 959 1070 1292 1513 1735 1956 2178 2399 2621 2842 3064 1,388
180 230 588 757 926 1096 1265 1434 1604 1942 2281 2620 2959 3297 3636 3975 4313 4652 1,411
230 230 802 1021 1240 1459 1678 1897 2116 2554 2992 3430 3868 4306 4744 5182 5621 6059 1,430
80 300 236 292 349 406 463 520 577 691 804 918 1032 1146 1259 1373 1487 1601 1,33
130 300 437 557 676 795 915 1034 1154 1393 1631 1870 2109 2348 2587 2826 3065 3303 1,383
180 300 633 815 997 1179 1362 1544 1726 2091 2455 2820 3185 3549 3914 4278 4643 5007 1,406
230 300 865 1101 1338 1574 1810 2046 2283 2755 3228 3701 4173 4646 5119 5591 6064 6536 1,424
80 400 254 316 377 438 500 561 623 745 868 991 1114 1237 1360 1482 1605 1728 1,3353
130 400 470 599 728 856 985 1113 1242 1499 1756 2013 2270 2527 2784 3041 3298 3556 1,3741
180 400 680 876 1072 1268 1464 1660 1856 2247 2639 3031 3423 3815 4207 4599 4990 5382 1,3979
230 400 931 1186 1440 1695 1949 2204 2458 2967 3476 3985 4494 5003 5512 6021 6530 7039 1,4151
80 500 271 337 402 467 533 598 664 795 926 1057 1188 1319 1450 1581 1711 1842 1,3407
130 500 494 630 765 900 1035 1170 1305 1575 1845 2115 2386 2656 2926 3196 3466 3736 1,3407
180 500 714 920 1126 1331 1537 1743 1949 2360 2772 3184 3595 4007 4418 4830 5241 5653 1,39
230 500 979 1247 1514 1782 2049 2317 2585 3120 3655 4190 4725 5260 5795 6330 6865 7400 1,4065
80 600 287 356 425 495 564 633 702 841 979 1118 1256 - - - - - 1,3462
130 600 512 652 791 931 1071 1211 1351 1630 1910 2190 2469 - - - - - 1,3573
180 600 739 952 1165 1378 1591 1804 2017 2443 2869 3295 3721 - - - - - 1,3821
230 600 1014 1291 1568 1845 2122 2399 2676 3230 3784 4338 4892 - - - - - 1,398
80 700 302 375 447 520 593 666 739 885 1030 1176 1322 - - - - - 1,3516
130 700 524 667 811 954 1097 1240 1384 1670 1957 2243 2530 - - - - - 1,3488
180 700 757 976 1194 1412 1630 1848 2067 2503 2940 3376 3813 - - - - - 1,3742
230 700 1039 1323 1606 1890 2174 2458 2742 3309 3877 4444 5012 - - - - - 1,3895
80 800 316 393 469 545 622 698 774 927 1080 1233 1385 - - - - - 1,357
130 800 533 679 824 970 1115 1261 1407 1698 1989 2280 2572 - - - - - 1,3404
180 800 770 992 1214 1436 1658 1880 2102 2546 2990 3434 3878 - - - - - 1,3662
230 800 1056 1345 1633 1922 2210 2499 2787 3364 3942 4519 5096 - - - - - 1,381

 Složení konvektoru KORALINE Exclusive Power LKXR

 

 

KORALINE Optimal LKO-rozklad-vcetne-cisel

Obsah standardní dodávky 

1 stříbrně eloxovaná hliníková mřížka
2 opláštění z ocelového pozinkovaného plechu lakované RAL 9016 bílá nebo RAL 9005 černá
3 magnetická boční krytka v barvě opláštění
4 axiální termostatický ventil, závit M 30 × 1,5 
5 prodlužovací kus od výšky tělesa 150 mm
6 vysoce výkonný Al/Cu výměník tepla pro univerzální připojení s nízkým obsahem vody,                           odvzdušňovacím ventilem a dvojnásobnou plochou unikátně tvarovaných lamel pro maximální               tepelný výkon
7 stojánky na čistou podlahu
8 přepravní a montážní stojánková pojistka

9 stěnová fixace od výšky tělesa 400 mm

 *návod k montáži a odolné balení

Volitelné příslušenství

10 kryt stojánku na čistou podlahu a připojení
11 termostatická hlavice

*jiné barevné provedení opláštění dle barevných odstínů stupnice RAL
*konzoly pro uchycení na zeď 
*stojánky na hrubou podlahu 
*regulační šroubení rohové nebo přímé
*termostatický ventil rohový nebo přímý 
*termoelektrický pohon TEP 230 nebo TEP 24
*prostorový termostat SIEMENS RAA21 nebo RDE 100.1 
*prostorové teplotní čidlo QAA32
*termostatická hlavice s kapilárou 

KORALINE Exclusive Power LKXR

Power_1

Power_2

                                                                                                                                                                Uvedené rozměry jsou v mm.
                                       Výška stojánků na čistou podlahu pro všechny modely KORALINE je 100 mm                                 

MONTÁŽ LAVICOVÝCH KONVEKTORŮ

Pokyny pro instalaci – postup montáže

Prvním krokem je rozměření a přivrtání konzol nebo stojánků. Stojánkové konzole je možno rozměřit dle vrtacích šablon, které jsou součástí balení. Ke správné instalaci stojánků na čistou podlahu je nutné použít přepravní a montážní pojistku, která rovněž slouží k ukotvení výměníku během transportu. Poté se na ně usadí výměník tepla a provede se jeho připojení na topný systém. Výměníky je nutné odvzdušnit. Posledním krokem je nasazení opláštění s krycí mřížkou a jeho uchycení na konzoly nebo stojánky. Mřížka u lavicových konvektorů Exclusive a Exclusive Power je demontovatelná pro snadnější čištění a údržbu. Podrobnější informace k jednotlivým typům KORALINE naleznete v montážních návodech. Tělesa jsou dodávána ve smontovaném stavu kromě stojánků a konzol, ventilu a případně prodlužovacího kusu, které jsou přiloženy u produktu odděleně.

Stojánky, konzoly a fixace

Lavicové konvektory KORALINE jsou standardně dodávány se stojánky na čistou podlahu. Další možností ukotvení je použití stojánků na hrubou podlahu nebo upevnění na zeď pomocí konzol.

Stojánky na čistou podlahu mají u všech modelů KORALINE výšku 100 mm a jsou součástí standardní dodávky.

Stojánky na hrubou podlahu jsou volitelné příslušenství a umožňují výškovou toleranci cca 50 mm. Pro větší stabilitu lavicových konvektorů KORALINE doporučujeme od délky 2 000 mm použít 3 ks. Rozteče pro připevnění stojánků do podlahy najdete na v montážním návodu.

Konzoly na zeď jsou volitelné příslušenství a slouží k upevnění lavicového konvektoru KORALINE LK na zeď. Doporučujeme je umístit min. 100 mm nad čistou podlahu. Konzole na zeď umožňují výškovou toleranci 20 mm a délkovou 10 mm. Připevňovací rozteče jsou uvedeny  v montážním návodu.

Stěnová fixace slouží k pevnějšímu uchycení, lepší stabilitě a následné vyšší bezpečnosti lavicových konvektorů KORALINE. Pro typy KORALINE Exclusive, Exclusive Power, Economic, Economic Power je dodávána jako součást standardní dodávky od výšky 400 mm. Pro řady Safe a Max, vzhledem k jejich velkému důrazu na bezpečnost, už od výšky 230 mm. V případě požadavku je možné stěnovou fixaci objednat i pro ostatní modely.

Stojánky na čistou podlahu - součástí standardní dodávky

Stojánky na čistou podlahu

Součástí stojánků na čistou podlahu je přepravní a montážní stojánková pojistka, která zajistí pevné, stabilní a jednoduché ukotvení výměníku tepla na stojánku. Po dobu přepravy pojistka slouží jako ochrana proti posunu výměníku v oplechování a jeho případnému poškození.

Stojánky na čistou podlahu mají u všech modelů KORALINE výšku 100 mm, šířku 50 mm a jsou součástí standardní dodávky.

Kryt stojánků na čistou podlahu a připojení - volitelné příslušenství

Kryty stojánků jsou určeny pro zakrytí připojení a krajních stojánků na čistou podlahu a je nutné objednat 2 kusy

 

bez zakrytování

Kryt připojení z rozpadu

 

Zakrytování

stojánek na čistou podlahu bez krytu  kryt stojánku na čistou podlahu  a připojení  instalace krytu

Stojánky na hrubou podlahu

Stojanky na hrubou podlahu

Stojánky na hrubou podlahu jsou volitelné příslušenství a umožňují výškovou toleranci cca 50 mm. Pro větší stabilitu lavicových konvektorů KORALINE doporučujeme od délky 2000mm použít 3 ks. 

  Konzoly na zeď                                 

Konzole na zeď


Konzoly na zeď jsou volitelné příslušenství a slouží k upevnění lavicového konvektoru KORALINE LK na zeď. Doporučujeme je umístit min.100 mm nad čistou podlahu. Umožňují výškovou toleranci 20 mm a délkovou 10 mm. 

 Stěnová fixace

  Stenova_fixace_lko

Stěnová fixace slouží k pevnějšímu uchycení, lepší stabilitě a následné vyšší bezpečnosti lavicových konvektorů KORALINE. Pro typy KORALINE Exclusive, Exclusive Power, Economic, Economic Power je dodávána jako součást standardní dodávky od výšky 400 mm. V případě požadavku je možné danou stěnovou fixaci objednat i pro ostatní modely.

Montáž KORALINE

Formulář

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.