Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Korado
Společnost KORADO,a.s. je výhradním prodejcem konvektorů Licon. Mapu prodejců v ČR a SR naleznete zde.

NUCENÁ KONVEKCE

NUCENÁ KONVEKCE - REGULACE a PŘÍSLUŠENTVÍ 

Regulace je nezbytnou součástí pro řízení topného nebo chladicího výkonu konvektorů s ventilátory. Ventilátor a termoelektrický pohon jsou napájeny 24 V DC a otáčky ventilátoru jsou standardně ovládaný napětím 0 – 10 V DC.

Regulace je určena pro všechny řady s ventilátorem
KORAFLEX FVO, FVE, FVP, F2V a F4V
KORALINE LV
KORAWALL WV

Venkovní teploty se v průběhu topného období stále mění. Aby tyto změny neměly negativní vliv na teploty v obytných prostorách, je třeba topný systém správně regulovat vhodnými prvky, regulátory, které Vám zajistí požadovanou tepelnou pohodu na základě vašich individuálních požadavků.  Všechny produktové řady konvektorů Licon s ventilátorem KORAFLEX, KORALINE, KORAWALL,  dosahují díky promyšlené regulaci efektivnějšího vytápění. A díky pokročilé elektronice, jsou garantovány otáčky ventilátoru, které vám zaručí deklarovaný tepelný výkon a tím dosáhnout na efektivnější vytápění a zaručujenou finanční úsporu . 

Obsah standardní dodávky

Volitelné příslušenství

 • Soustava EC ventilátorů s diskovým synchronním motorem
  v hliníkovém šasí. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou el. energie
  a velmi tichým provozem.

 • Elektronický regulátor FCR-BOX slouží jako svorkovnice pro
  připojení kabelů ze zdroje, termostatu nebo z BMS a ventilátorů.
  Zajišťuje plynulý chod ventilátorů v požadovaných otáčkách
  a umožňuje nezávisle ovládat termoelektrické pohony pro topení
  a chlazení.

 • U modelů KORAFLEX Energy FVE a KORAWALL Energy WVE 
   je součástí konvektoru spínaný zdroj 230 V AC / 24 V DC a
  svorkovnice pro připojení 230 V AC ze sítě.

 • Zdroj stejnosměrného napětí 230 V AC / 24 V DC dle celkového příkonu
  konvektorů. V nabídce je 5 typů zdrojů pro 60 W, 100 W,150 W, 240 W a
  480 W. Zdroje jsou dodávány samostatně k zabudovánído elektrorozvaděče
  na DIN lištu.

 • Montážní krabice pro umístění zdroje stejnosměrného napětí.Slouží k umístění
  zdrojů 60 W, 100 W a 150 W.

 • Termostaty SIEMENS pro 24 V DC: RDG 260T,  RDG 260KN

 • Termoelektrický pohon 24 V DC, termostatické ventily, regulační šroubení.

 • Teplotní čidlo NTC slouží k blokaci otáček ventilátoru do doby než je ve výměníku
  dostatečně teplá nebo studená voda. Tím optimalizuje funkci a el. spotřebu.
  Umisťuje se na výměník. Teplotní čidlo se dodává samostatně.

 • Pro KORAWALL Direct a Energy  - Termostatická hlavice TOPENÍ/CHLAZENÍ

Montáž je nutné provádět dle platných norem a bezpečnostních předpisů! Výrobce neodpovídá za závady, škody a úrazy způsobené neodbornou montáží.

Popis funkce termostatu RAB 21-DC nebo RDG 260T

Výkon konvektoru je řízen otáčkami ventilátoru a průtokem topného/ chladícího média výměníkem. Napájecí napětí konvektoru je 24 V DC. Termostat Siemens RAB 21 DC nebo RDG 260T ovládá pomocí termoelektrického pohonu ventil topného média a dále řídí otáčky ventilátoru ovládacím napětím 0 – 10 V DC. Otáčky mohou být řízeny termostatem automaticky nebo manuálně ve třech rychlostních stupních. Jmenovité otáčky jsou nastaveny při velikosti řídícího signálu 7 V. Ventilátory mohou být blokovány teplotním čidlem (viz. příslušenství). K jejich roztočení je nutná min. teplota topného média cca 37 °C. Teplotní čidla jsou součástí nabídky volitelného příslušenství.
KORAFLEX - U konvektorů pro chlazení F4V je vhodné použít druhé teplotní čidlo, které se spíná při teplotě pod 15 °C.

Popis funkce s BMS (Building Management System)

Pro ovládání konvektorů lze použít nadřazený řídící systém BMS. Jeden regulační výstup BMS přímo ovládá otvírání/zavírání ventilů a druhý výstup 0 – 10 V DC řídí otáčky ventilátoru. Jmenovitého výkonu je dosaženo při 7 V DC. Napájení ventilů a ventilátorů je 24 V DC.
Při použití systému KNX může být podlahový konvektor ovládán termostatem  RDG 260KN. Termostat pak komunikuje se systémem KNX, kterému zasílá informace a přijímá příkazy pro konvektor.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM TYPŮM, POKUD SE LIŠÍ OD STANDARDNÍHO PROVEDENÍ 

Podlahové konvektory KORAFLEX Pool-V FVP

Pro podlahový konvektor určený do vlhkého prostředí KORAFLEX Pool-V platí uvedený popis standardního systému regulace. Rozdíl spočívá v umístění regulátoru FCR-BOX v krabičce s vyšším stupněm krytí. Ventilátor má nerezové opláštění a jeho elektronika je chráněna proti stříkající vodě. Pro tento model doporučujeme použít teplotní čidlo, které snímá teplotu v prostoru bazénu. Čidlo je určeno pro termostaty RDG 260T. Konvektor není určen pro trvalé zaplavování bazénovou vodou. Seznamte se důkladně se záručními a provozními podmínkami.

Podlahové konvektory KORAFLEX Energy FVE

Je napájen napětím ze sítě 230 V AC. Spínaný zdroj je umístěn uvnitř konvektoru a převádí napětí ze sítě na bezpečné stejnosměrné napětí 24 V DC. Pro řízení otáček ventilátorů se používá ovládací napětí 0 – 10 V DC buď z termostatu nebo z BMS. Projekt elektrické instalace musí provést osoba s patřičnou odbornou způsobilostí a musí být v souladu s příslušnými normami. Montáž a servis elektroinstalace musí provést osoba znalá s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi elektrického zařízení dle normy ČSN 33 1500. Konvektor KORAFLEX Energy FVE je napájen střídavým napětím 230 V ze sítě, proto je nutné elektrickou větev opatřit proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA. Konvektor je určen k provozu v suchém prostředí a pouze pro topení.

Nástěnné konvektory KORAWALL  Direct WVD 

Nezapomeňte na přívod elektrické energie do blízkosti instalace. Připojení do elektrické sítě je přes zásuvkový adaptér na 24 V DC. KORAWALL WVD  doporučujeme osadit termostatickou hlavicí topení/chlazení a připojovací a regulační LM armaturou. Konvektor je vybaven autonomním ovládáním s integrovanou klávesnicí, která umožňuje regulaci ventilátoru přímo na tělese.

Nástěnné konvektory KORAWALL  Energy WVE 

Nezapomeňte na přívod elektrické energie do blízkosti instalace. Připojení do elektrické sítě je přes připravenou svorkovnici, která je bezpečně zabudovaná uvnitř otopného tělesa. KORAWALL WVE  doporučujeme osadit termostatickou hlavicí topení/chlazení a připojovací a regulační LM armaturou. Konvektor je vybaven autonomním ovládáním
s integrovanou klávesnicí, která umožňuje regulaci ventilátoru přímo na tělese.

PŘÍSLUŠENSTVÍ                  

Regulační šroubení 

volitelné příslušenství
KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP
• přímé nebo rohové
• rozměr ½" G
• materiál niklovaná mosaz
• maximální provozní tlak PN 10
• maximální provozní teplota 90 °C

 

 

Regulační šroubení

Termostatický ventil

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP
• přímý nebo rohový
• s přednastavením hodnoty Kv
• rozměr ½" G
• připojovací rozměr hlavice M 30×1,5
• materiál niklovaná mosaz
• maximální provozní tlak PN 10
• maximální provozní teplota 90 °C

 

termostatický ventil

Připojovací regulační LM armatura 

volitelné příslušenství                                         
KORAWALL  WV
Pro garanci tepelných výkonů doporučujeme konvektor osadit          
připojovací regulační armaturou LM, která má vyšší průtok.
• termostatická a regulační armatura
• maximální provozní tlak 10 bar
• maximální provozní teplota 120 °C
• regulace KV
• připojovací rozměry k tělesu G ½", k otopné soustavě G ¾"
• připojení pro termopohon M 30×1,5
• osová vzdálenost připojení 50 mm
• materiál poniklovaný bronz

 

 

 

LM-přímý LM-rohový

LM armatura přímá                        LM armatura rohová

 

 
Mosazné koleno

volitelné příslušenství
KORAFLEX FV

• ½"×½" 90° bez lemu

 

 

koleno

Připojovací flexi hadice

volitelné příslušenství
KORAFLEX FV

• nerezový oplet
• délky 10, 12, 30 cm
• koncovky: Z ½"×½" M - 10 cm
                     Z ½"×¾" M - 12 a 30 cm

 

 

flexi hadice

Zdroj stejnosměrného napětí  60 W, 100 W, 150 W, 240 W a 480 W

volitelné příslušenství
KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP
• spínaný zdroj stejnosměrného napětí
• bezhlučný provoz, vysoká účinnost
• montáž na DIN lištu
• stupeň krytí IP 20                            

 

Zdroje FV
 

Zdroj doporučujeme dimenzovat minimálně o 20 % více než je vypočtený příkon zdroje.

Termoelektrický pohon TEP 24

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP

• krytí IP 44
• doba přestavení polohy 4 min.
• celková výška 65 mm
• standardní montážní závit M 30×1,5
• délka kabelu 2,5 nebo 5 m
• bez napětí zavřeno

• napájecí napětí 24 V DC
• příkon <2 W   

 

 

 

 

TEP 24

Montážní krabice

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP

k zabudování do zdi
• slouží pro instalaci zdroje
stejnosměrného napětí
(zdroj 60 W, 100 W a 150 W)
• stupeň krytí IP 40
• rozměry š×v×h ÷ 318×258×72 mm

 

 

 

 

 

Montážní krabice

R-Box 2017

volitelné příslušenství   

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP  

• společně se zdrojem vytváří
   ovládací napětí pro ventilátor                                                               
• pro použítí termostatu na 230 V AC
• 3 nastavitelné stupně otáček
• vstupní napětí: 230 V/50 Hz
• výstupní signál: 0 až 10 V/1 kΩ
• galvanicky odděleno 4 kV AC – optočleny                   
• stupeň krytí IP 30
• instalace na DIN lištu do rozvaděče
• provozní teplota okolního prostředí: 0 – 40 °C
• rozměry š×v×h: 70×58×90 mm

 

 

 

 

 

R-Box

Teplotní čidlo NTC

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

teplotní čidlo umístěné na výměníku blokuje  otáčky ventilátoru,

dokud není ve výměníku teplá voda  (cca 37 °C) pro režim topení
nebo studená voda (cca 15 °C) pro režim chlazení
• u čtyřtrubkového konvektoru F4V by měla být použita

2 teplotní čidla pro každý okruh jeden
• čidlo NTC, 10 kΩ při 25 °C
• délka kabelu 0,3 m
• připojení do FCR-BOXu v konvektoru
• dodává se včetně montážní spony

Je dodáván samostatně. V případě zájmu o montáž na výměník ve

výrobě, prosím uveďte do poznámky k objednávce.

 

 

 

 

 

 

 

NTC

Elektronický prostorový termostat s LCD displejem
SIEMENS RDG 260T

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP

• pro 2 i 4trubkové otopné soustavy
• týdenní program se třemi komfortními časovými
   bloky pro každý den rozdílně
• automatické nebo ruční přepínání topení/chlazení
• automatické spojité nebo ruční 3stupňové řízení otáček     

   ventilátoru
• provoz v komfortním, útlumovém nebo ochranném režimu
• tři vstupy pro oddělené čidlo, čtečku vstupních karet, detektor
    přítomnosti, okenní kontakt atd.
• záloha chodu hodin při výpadku napájení po dobu min 20 h
• napájecí napětí 24 V DC, příkon 4 W
• řídicí signál pro EC ventilátor 0–10 V DC
• rozsah nastavení žádané teploty 5–40 °C
• spínací hystereze nastavitelné rozdílně pro topení / chlazení
   v rozsahu 0,5 až 6 K
• stupeň krytí IP 30
• rozměry š×v×h: 92×134×25 mm
• možnost uvedení do provozu pomocí mobilní aplikace
SIEMENS PCT Go
Příslušenství
• možnost připojení odděleného prostorového teplotního
čidla QAA32 (NTC 4 kΩ) např. pro umístění termostatu mimo
veřejně přístupné prostory nebo aplikace ve vlhkém prostředí

 

 

 

 

Siemens 260T

 

 

Manuální prostorový termostat SIEMENS RAB 21-DC

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP

• pro 2trubkové otopné soustavy
• ruční 3stupňové řízení otáček ventilátorů                             
• režim topení nebo chlazení
• napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W
• řídicí napětí EC ventilátoru 0 – 10 V DC
• rozsah nastavení žádané teploty 8 – 30 °C
• spínací hystereze <1 K
• stupeň krytí IP 30
• rozměry š×v×h: 96×110×36 mm

 

 

 

 

 

RAB 21

Elektronický prostorový termostat s LCD displejem
SIEMENS RDG 260KN

volitelné příslušenství
KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP
• regulace prostorové teploty
• pro 2 i 4-trubkové otopné soustavy
• funkce indikátoru spotřeby pro energeticky

optimalizovaný provoz systému
• vestavěná čidla relativní vlhkosti a teploty
• nejvýkonnější prostorový regulátor s komunikací KNX po S mód, LTE mód, systémy Synco a DESIGO
• týdenní termostat pro tři denní cykly
• ruční nebo automatické 3 stupňové řízení otáček ventilátorů
• provoz v komfortním, útlumovém nebo ochranném režimu

• 3 multifunkční vstupy
• přepínání vytápění / chlazení, čidlo kondenzace, porucha, monitorovací vstup atd.
• napájecí napětí 24 V DC, příkon 4 W
• řídící napětí EC ventilátoru 0–10 V DC

• rozsah nastavení žádané teploty 5–40 °C
• spínací hystereze nastavitelné v rozsahu 0,5–6 K
• stupeň krytí IP 30
• nástěnná montáž se základovou montážní deskou
• rozměry š×v×h: 92×134×25 mm

 

 

 

 

                
 

                                260 KN                                          Příslušenství
                                   • možnost připojení odděleného prostorového                                          čidla QAA32,       

                                      např. pro aplikace ve vlhkém prostředí

 

 

 

 

 

 

Pro správnou funkci je nutné termostat nastavit dle návodu LICON přiloženého v balení termostatu. Termostat je dodáván přednastavený pro topení v 2trubkové soustavě.    

Prostorové teplotní čidlo QAA32

volitelné příslušenství

KORAFLEX FV, KORALINE LV,

KORAWALL  WVO, WVP

• k měření teploty v systémech vytápění, kde
nelze umístit do prostoru termostat
• vhodný pro instalace u bazénových aplikací
• možno připojit na termostaty RDG 260T a RDG 260KN
• rozsah měření: 0–40 °C,přesnost měření při 25 °C±0,3K
• měřicí čidlo – NTC, 3 kΩ při 25 °C
• stupeň krytí IP 30
• rozměry š×v×h: 96,4×99,6×36 mm

 

 

QAA32

Termostatická hlavice
(topení/chlazení)

volitelné příslušenství

KORAWALL  WVD a WVE

• VTscore 0,20
• hystereze 0,15 K
• kapalná náplň
• topení/chlazení 6–28 °C
• minimální temperování 8 °C
• max. teplota nastavení přes klip
• standardní montážní závit M 30 × 1,5
• max. teplota vody 120 °C
• TELLscore (Thermostatic Efficiency Labelling) A

 

 

 

 

 

hlavice topení chlazení

PŘEHLED ELEKTROSCHÉMAT PRO ZAPOJENÍ KONVEKTORŮ 

Základní elektroschéma pro zapojení konvektorů:
 

Podlahové konvektory KORAFLEX FVO, FVP, F2V Samostojné konvektory KORALINE LVO

 

Podlahové konvektory KORAFLEX FVE  
Nástěnné konvektory KORAWALL WVO, WVP  
Nástěnné konvektory  KORAWALL WVD  
Nástěnné konvektory KORAWALL  WVE  
Elektroschémata  pro konvektory řízené termostatem SIEMENS RDG 260T:
 
Podlahové  konvektory KORAFLEX F4V   
Elektroschémata pro konvektory řízené termostatem SIEMENS RDG 260T s více zdroji:
 
Podlahové konvektory KORAFLEX F4V  
Elektroschémata pro konvektory řízené termostatem SIEMENS RDG 260T nebo SIEMENS RAB21-DC
 

Podlahové konvektory  KORAFLEX FVO, F2V, FVP Samostojné konvektory KORALINE LVO 

 
Podlahové konvektory  KORAFLEX FVE   
Nástěnné konvektory KORAWALL WVO, WVP  
Elektroschémata pro konvektory řízené termostatem SIEMENS RDG 260T nebo SIEMENS RAB21-DC s více zdroji 
 
Podlahové konvektory KORAFLEX FVO, F2V, FVP Samostojné konvektory  KORALINE LVO 

 

Elektroschémate řízené přes BMS 
 

Podlahové konvektory KORAFLEX FVO F2V FVP Samostojné konvektory KORALINE  LVO  

 

Nástěnné konvektory KORAWALL WVO, WVP  
Elektroschémata řízené přes BMS s více zdroji
 

Podlahové konvektory KORAFLEX FVO F2V FVP Samostojné konvektory KORALINE  LVO

 

Informace
Termostat RDG 260T je již přednastaven pro 2trubkový systém topení. V případě požadavku na jiný způsob topení je nutné Termostat SIEMENS RDG 260T a RAB21 DC nastavit dle návodu, který naleznete přiložený u termostatu, nebo je k dispozici v sekci ke stažení.

 

Formulář

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.